Kortrijk drumt on tour

Kortrijk Drumt On Tour

Kortrijk drumt ontstond in 2015.  Het was een onverhoopt succes.  Alles werd ondersteund door het stadsbestuur waarvan zelfs enkele leden deelnamen aan de eerste editie.


Al gauw speelde Gino Kesteloot met de idee van de tweede editie.  Deze kwam tot stand in 2018 en was nog groter en spectaculairder dan de eerste editie.  Voor de tweede editie kreeg Gino veel hulp van vrienden.  Eéntje sprong er echter uit: Steve Carette.


Zoals bij beide versies het geval was werden er officiële opnames gemaakt.  Ook van de editie 2018 was dit het geval.  


De officiële clip ging viraal en werd opgepikt in Malta waar de orgainsatie van Drumfest deze oppikte.  Zij hadden reeds eerder de clip van de eerste editie gezien en waren verbijsterd. 

Ook de organisatie van Sibp, die alles organiseert rond de Belgische nationale feestdag pikte het filmpje op.  De organisatie werd gecontacteerd en gepolst naar enkele mogelijkheden.


Toeval wilde dat de werkmier Steve Carette op vakantie ging naar Malta en daar voor een ongehoorde fabuleuze reclame en verkoop kon zorgen.  In januari 2019 werd een delegatie met uiteraard Gino Kesteloot en Steve Carette afgevaardigd naar de organisatie van Drumfest.  Deze organisatie plande Kortrijk Drumt in voor twee verschillende dagen.


Daarnaast kwam ook Sibp met een voorstel.  In de gesprekken resulteerde deze in twee speeldagen onvermijdelijk verbonden met onze dynastie en ons land.  Een hele eer voor Gino Kesteloot, voor Steve Carette en voor iedereen die zich inzet of ingezet heeft voor Kortrijk Drumt.


Daar stopte het echter niet.  Ook op het gerenomeerde Alcatraz-festival krijgt Kortrijk Drumt een forum.


Raadpleeg de agenda hier.